No-show afspraak polikliniekbezoek MDL en afdeling endoscopie

Zowel de patiënt als de huisarts krijgen hiervan bericht. Indien een nieuwe afspraak gewenst of noodzakelijk is, vragen wij de patiënt dit te bespreken met de huisarts. De huisarts kan, indien nodig, een nieuwe verwijzing verzorgen.