Caspir start module dinsdag 28 november 2023

Caspir start module dinsdag 28 november 2023
28/11/2023 17:30 - 21:15
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners, Waarnemers (huisartsen)
Organisatie:
JBH Nascholing
Locatie:
Jeroen Bosch Huisartsen
Aanvang:
inloop 17.30 uur - start 18.00 uur - einde 21.15 uur
Inlichtingen:
L.Verhulst@JBHNascholing.nl
Accreditatie:
De totale cursus bestaat uit vijf modules, samen voor negen nascholingspunten geaccrediteerd door het NHG, de CADP, de NVvPO en de V&VN.

Uitnodiging
CAHAG spirometrienascholing “CASPIR”
Duocursus voor huisartsen en praktijkondersteuners

Geachte heer, mevrouw,

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan bovengenoemde nascholing die COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) voor u mogelijk maakt. Deze cursus wordt door Chronos aangeboden als nascholing in het kader van de zorgprogramma’s Astma en COPD. Aangezien het een duocursus betreft, is het belangrijk dat huisarts en POH dezelfde avond bijwonen.

Datum:
Dinsdag 28 november 2023

Locatie: Fort Isabella, nieuwe linie 200, 5264 PC Vught
Omdat het echter een nieuw gebouw betreft kan het zijn dat het adres nog niet goed vindbaar is op Google maps.
Het ligt op het terrein van de Isabella Kazerne tegen de spoorlijn aan op de eerste etage.

Programma:
17.30 uur - Ontvangst broodjes
18.00 uur - Aanvang spirometriecursus “CASPIR*”

Mw. R.M.M. Kievits, kaderhuisarts astma/COPD
Mw. P. Trip, Longarts Jeroen Bosch ziekenhuis, 's-Hertogenbosch
Mw. A. Jansen, longfunctieanalist, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch

21.15 uur  Einde bijeenkomst

Accreditatie:
De totale cursus bestaat uit vijf modules, samen voor negen nascholingspunten geaccrediteerd door het NHG, de CADP, de NVvPO en de V&VN.

Doel:
JBH Nascholing hecht veel waarde aan de kwaliteitsontwikkeling van de COPD-zorg en biedt daarom de CASPIR-scholing in de regio aan. Deze cursus is bedoeld voor u en de andere huisartsen en praktijkondersteuners die deelnemen aan het zorgprogramma Astma en COPD van JBH Nascholing.

CASPIR* staat voor COPD & Astma Spirometrie. De cursus is speciaal voor de eerste lijn ontwikkeld door de afdeling Huisartsgeneeskunde Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Longfunctie Assistenten (NVLA), de afdeling Praktijkverpleegkundigen van de V&VN en de CAHAG, met medewerking van het NHG en de NVALT (Nederlandse Vereniging voor Artsen van Longziekten en Tuberculose, werkgroep longfunctie).

Modules:

Module 1: 
Doornemen van de e-learning. Uiterlijk twee weken voor aanvang module 2 ontvangt u een link naar deze website.      

Module 2:
Nascholing op dinsdag 29 november 2022                                

 • Korte achtergrond van longfysiologie.
 • Uitvoering spirometrie volgens de ATS/ERS richtlijn 2005.
 • Inhoud NHG-protocol Spirometrie 2015.
 • Start van de interpretatie.
 • Verplichte kennistoets.

Module 3:
Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium

Module 4:
Het in de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrietesten en beoordeling door een longfunctielaborant

Module 5:
Avondnascholing op nader te bepalen datum                  

 • Nabespreken van de praktijkvoorbeelden
 • Interpretatie van de eigen casuïstiek
 • Organisatie spirometrie
 • Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles.
 • Praktijkexamen en afsluitende kennistoets.

Wanneer u, ten behoeve van module 4 en 5, patiëntencasuïstiek aanlevert, dient dit volledig geanonimiseerd te zijn. De gegevens mogen op geen enkele wijze herleidbaar zijn naar patiënten. Uiteraard houdt u deze gegevens voor uzelf wel beschikbaar.

Huiswerk:
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst op dinsdag 28 november aanstaande heeft u de e-learning doorgenomen. De link naar deze website ontvangt u, per email, uiterlijk 1 week voor module 2 via Leonie Verhulst.

Kosten totale cursus: 
Huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes: € 350,-
Dit bedrag wordt na de cursus afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer.
Voor JBHN leden worden deze kosten geheel door JBH gefinancierd.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Leonie Verhulst (L.Verhulst@JBHNascholing.nl)

Graag tot ziens op dinsdag 28 november aanstaande.

Met vriendelijke groet,

R. Kievits
Kaderhuisarts astma/COPD 


Locatie:

 • Jeroen Bosch Huisartsen
 • Nieuwe Linie 200 (kamer 231)
 • 5264 PJ Vught

Tel: 073 - 760 0530

Heeft u een vraag stel hem per e-mail: L.Verhulst@JBHNascholing.nl