Leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij DM2 Online dinsdag 31 januari en donderdag 9 februari 2023

Leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij DM2 Online dinsdag 31 januari en donderdag 9 februari 2023
31/01/2023 19:30 - 21:00
Doelgroep:
Huisartsen, Praktijkondersteuners, Waarnemers
Organisatie:
JBH Nascholing
Locatie:
Digitaal
Aanvang:
Dinsdag 31 januari 2023 19:30 - 21:00 uur / Donderdag 9 februari 2023 19:30 - 21:00 uur
Inlichtingen:
Emma van Overbeeke: e.vanoverbeeke@home.nl
Accreditatie:
"Geaccrediteerd voor 3 punten bij: 1. Artsenfederatie KNMG (Algemene Nascholing (ABAN))* 2. Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) 3. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN) 4. Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) 5. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (KABIZ-NVDA) 6. Beroepsvereniging Leefstijlcoaches (KABIZ-BLCN) 7. Kwaliteitsregister Paramedici - ADAP (alleen voor diƫtisten) 8. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP - openbare apothekers (OA)) "

Aanmelden voor deze scholing is niet via de gebruikelijke inschrijfopties, maar via de links hieronder vermeld!

In deze scholing leer je hoe je leefstijladviezen gebruikt, wat wel en niet werkt bij patiënten met diabetes en hoe je een veilige medicatie afbouw bereikt. De scholing is gebaseerd op de handleiding ‘Demedicaliseren bij Diabetes Mellitus type 2’ van Vereniging Arts en Leefstijl en o.a. Stichting Langerhans.
De inhoud van deze handleiding komt uitgebreid aan bod tijdens deze scholing. Daarnaast is er praktische verdieping door middel van het oefenen met casuïstiek. Je past de opgedane kennis toe met behulp van patiëntcasussen, die samen worden besproken. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn koolhydraatbeperkte interventie, belangrijke in- en exclusiecriteria, het bespreekbaar maken van leefstijl met je patiënt, het stappenplan voor de afbouw van medicatie bij DM2 en andere interventies waarnaar verwezen kan worden. 

Deze scholing wordt in twee delen gegeven waarvoor je je apart dient in te schrijven, er kan alleen worden deelgenomen aan deel 2 als deel 1 is bijgewoond. 
Deze scholing wordt gegeven door de  Vereniging Arts en Leefstijl met ondersteuning van het Diabetes Fonds. Aan de start en het einde van de scholing worden enkele vragen gesteld voor onderzoek naar de effecten van deze scholing. Deelname is uiteraard vrijwillig en bij deelname krijg je na 3 maanden nog een korte vragenlijst opgestuurd. 

Voor elke avond dient apart aangemeld worden via onderstaande links!

Online: Leefstijl interventies en medicatieafbouw bij Diabetes Mellitus type 2 - deel 1 
Dinsdag 31 januari 2023 19:30 - 21:00 uur
https://www.artsenleefstijl.nl/show/plan/3687606125489861475/online-leefstijl-interventies-en-medicatieafbouw-bij-diabetes-mellitus-type-2-deel-1

 
Online: Leefstijl interventies en medicatieafbouw bij Diabetes Mellitus type 2 - deel 2 
Donderdag 9 februari 2023 19:30 - 21:00 uur
https://www.artsenleefstijl.nl/show/plan/3687606159852483427/online-leefstijl-interventies-en-medicatieafbouw-bij-diabetes-mellitus-type-2-deel-2
 
 


 


Locatie:

  • Digitaal
  • op je laptop of tablet
  • X X